close menu search

Oh Libbakh by Gewargies Nicola | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Gewargies Nicola
Song Oh Libbakh
Year 2006
Album Memories
Track 8
Views 709
Lyrics by Unknown
Music by Unknown

Share on Facebook or Twitter.

Gewargies Nicola - Oh Libbakh

mo qniley au libakh kapora be da prshta
ewalkh a khoba khakhena at la reshta

bet hoyat akh yama hamasha shgheshta
ah donyee bet khdra qam aenkh al deshta

au bekhya bshaweqlakh hamasha aten go khesha
aey dana ley khazyat qam aynatakh hech nasha

bet atey al balkh tokhrnyan hamasha
bet pashmat dakh deley al prasha

manshnakh ley bayen qat khena takhrenakh ana
makh shmtlakh ah libe shoqney au libakh khshana

ley bayen khzenakh qam daney aynati
kholmetwa khshlakh mn khayoti