close menu search

Shapirta Younee by Freddy Gabriel | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Freddy Gabriel
Song Shapirta Younee
Year 2006
Album Al Balee
Track 11
Views 0
Lyrics by Youkhanna Hanaro
Music by John Dashto

Share on Facebook or Twitter.

Freddy Gabriel - Shapirta Younee

qatakh shapirta younee, shapertewat ya khleeta
aha banda molkhimlee, da shapirta oneeta
tkhara khobbee khobbakh, tkhara payish hal mota
mod e'bayinnakh baya, ateewat libbee khleeta

qatakh shapirta younee, shapertewat ya khleeta
aha banda molkhimlee, da shapirta oneeta
tkhara khobbee khobbakh, tkhara payish hal mota
mod e'bayinnakh baya, ateewat libbee khleeta

music

ateewat shimshee zriqta, bahra go khayee dreeta
kikhwa d'khaye bar khobbakh, akh warda d'haweh meeta
ateewat shimshee zriqta, bahra go khayee dreeta
kikhwa d'khaye bar khobbakh, akh warda d'haweh meeta

dakh leh bayinnakh khleetee, 6eema makh marganeeta
kollah donyeh l'kha dipna, atin l'kha dipna kheeta
dakh leh bayinnakh khleetee, 6eema makh marganeeta
kollah donyeh l'kha dipna, atin l'kha dipna kheeta

music

makh kha zoga d'younateh, parkhakh modaleh prakha
khadrakh go daha donyeh, leh ya6ah 6ama d'dmakha
makh kha zoga d'younateh, parkhakh modaleh prakha
khadrakh go daha donyeh, leh ya6ah 6ama d'dmakha

en kchikhlan bet manyikhakh, go pardaisa qa nyakha
pardaisa d'ela ar'a, ptikhta taranoh ptakha
en kchikhlan bet manyikhakh, go pardaisa qa nyakha
pardaisa d'ela ar'a, ptikhta taranoh ptakha

qatakh shapirta younee, shapertewat ya khleeta
aha banda molkhimlee, da shapirta oneeta
qatakh shapirta younee, shapertewat ya khleeta
aha banda molkhimlee, da shapirta oneeta

repeat till end