close menu search

Oh Yala D Bayanneh by Sonia Odisho | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Sonia Odisho
Song Oh Yala D Bayanneh
Year 2009
Album Oh Yala D Bayanneh
Track 4
Views 402
Lyrics by Dawod Barkho
Music by Dawod Barkho

Share on Facebook or Twitter.

Sonia Odisho - Oh Yala D Bayanneh

o yala d bayaneh raba ymakhzela ganeh
yateh ke bayaneh w bikhshawen yati khoraneh
o yala d bayaneh raba ymakhzela ganeh
yateh ke bayaneh w bikhshawen yati khoraneh
be ayneh basmi yomani lamsan doqana gani
barzan shaply roshany, qorbanet aynateh
be ayneh basmi yomani lamsan doqana gani
barzan shaply roshany, qorbanet aynateh

music

basi sqidly bispara, ya mari wodly chara
bayan kodyom khazyaneh, le da8ra khzeta bjonjara
basi sqidly bispara, ya mari wodly chara
bayan kodyom khazyaneh, le da8ra khzeta bjonjara
taklet masyan amraneh, ana raba ybayaneh
koleh khaey bdokhaneh, qorbanet aynateh
taklet masyan amraneh, ana raba ybayaneh
koleh khaey bdokhaneh, qorbanet aynateh

music

sheno lena akh sheni, ah mendi qam shadeny
akhchy bezdayen alo, bnateh d shaqlele meni
sheno lena akh sheni, ah mendi qam shadeny
akhchy bezdayen alo, bnateh d shaqlele meni
heri mo odan ana, gnahy lebi shidana
awa jwanqa sodana , qorbanet aynateh
heri mo odan ana, gnahy lebi shidana
awa jwanqa sodana, qorbanet aynateh