close menu search

Eh Khamtha by Munadhel Tomika | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Munadhel Tomika
Song Eh Khamtha
Year 2006
Album Khloola D Mathwatha
Track 8
Views 946
Lyrics by Ramis Bet Shmoel
Music by Munadhel Tomika

Share on Facebook or Twitter.

Munadhel Tomika - Eh Khamtha

eh khamtha nazik zardeh, shi6ranta
msoqilta b daweh o wardeh, maliktha
eh khamta nazik zardeh, shi6ranta
msoqilta b daweh o wardeh, maliktha

dahoola o beh zorna, gamgomeh go mathan
edyo bet lableela, eh khamtha d khamatha
dahoola o beh zorna, gamgomeh go mathan
edyo bet lableela, eh khamtha d khamatha

b sepa o ma6ala rqada, o l qala d zorna beshwara

eh khamtha nazik zardeh, shi6ranta
msoqilta b daweh o wardeh, maliktha

music

hay qama qama berqada, raqdaneh
nasheh kilyeh mparojeh, l marzaneh
hay qama qama berqada, raqdaneh
nasheh kilyeh mparojeh, l marzaneh

bakhtatha mkalkoleh, o bezmara lilyaneh
yalikhyateh shyasha, zardeh smooqeh o meelaneh
bakhtatha mkalkoleh, o bezmara lilyaneh
yalikhyateh shyasha, zardeh smooqeh o meelaneh

b sepa o ma6ala rqada, o l qala d zorna beshwara

eh khamtha nazik zardeh, shi6ranta
msoqilta b daweh o wardeh, maliktha

music

khitna kilya bespara, d mam6eela
mokhibta d libbeh kaloo, d khazeela
khitna kilya bespara, d mam6eela
mokhibta d libbeh kaloo, d khazeela

borakha qam gnoona, mokhdadeh kleewalon
oh taj d malkoota, al reshae dreewalon
borakha qam gnoona, mokhdadeh kleewalon
oh taj d malkoota, al reshae dreewalon

zorna o dahoola mkhaya, o raqadeh arra shyasha

eh khamtha nazik zardeh, shi6ranta
msoqilta b daweh o wardeh, maliktha